Ochrana dat

Následující prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na používání našich webových stránek a informuje vás jako subjekt údajů ve smyslu zákona o ochraně údajů a uživatele těchto webových stránek o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou individuální informace o osobních nebo faktických poměrech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby.

 

Odpovědný ve smyslu GDPR

MD Personalservice GmbH

Eleonorenstrasse 36

07586 Bad Kostritz

telefon: +4936605901955

E-mail: info@md-personalservice.de

 

Cookies (obecné)

Na našem webu používáme soubory cookie. Cookies jsou malé (textové) soubory, které se vytvářejí a ukládají na vašem koncovém zařízení (např. smartphone, notebook, tablet, PC). Většina cookies jsou takzvané „session cookies“, které se po ukončení návštěvy vymažou. V jednotlivých případech však tyto cookies poskytují informace k automatickému rozpoznání uživatele. Pomocí takzvaného ID souboru cookie lze webové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. Soubory cookie se používají ke zlepšení uživatelské přívětivosti našich webových stránek a k tomu, aby naše webové stránky byly technicky bezchybné a optimalizované. Pokud s používáním cookies nesouhlasíte, máte možnost jejich používání omezit nebo zcela deaktivovat v nastavení prohlížeče. V případě omezení nebo deaktivace může být používání této webové stránky omezeno. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR, pokud jsou soubory cookie technicky nezbytné pro poskytování naší nabídky. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Pokud používáme cookies, které nejsou technicky nutné, děje se tak pouze s vaším výslovným souhlasem. Některé soubory cookie se vymažou, jakmile zavřete prohlížeč (dočasné soubory cookie). Jiné soubory cookie (trvalé soubory cookie) zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč. Tyto soubory cookie jsou automaticky vymazány po uplynutí předem definované doby.

 

Ukládání dat při návštěvě webu

Když navštívíte naše webové stránky, poskytovatel této platformy (nebo jeho poskytovatel webového prostoru) shromažďuje údaje o každém přístupu k nabídce. Mezi tyto přístupové údaje patří:

 • název navštívené webové stránky,
 • IP adresa žádajícího počítače,
 • datum a čas načtení
 • množství přenesených dat
 • typ prohlížeče a verzi prohlížeče
 • operační systém používaný uživatelem
 • webová stránka, ze které uživatel navštíví tuto webovou stránku (referrer URL)
 • IP adresu žádajícího počítače
 • žádajícího poskytovatele

 

Vaše práva jako subjektu údajů

Jako dotčená osoba máte různá práva ohledně osobních údajů, které se vás týkají.

Vůči nám jako odpovědné osobě ve smyslu zákona o ochraně údajů máte následující práva:

 • Odvolání souhlasu
  Informace (článek 15 GDPR);
  Oprava (článek 16 GDPR);
  Výmaz (článek 17 GDPR);
  Omezení zpracování (článek 18 GDPR);
  přenositelnost údajů (článek 20 GDPR);
  Právo vznést námitku (článek 21 GDPR)

K uplatnění vašich práv stačí oznámení zaslané nám.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR). K tomu postačí oznámení příslušnému dozorovému úřadu.

 

Bezpečnost dat

Když navštívíte tuto webovou stránku, používá se proces SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou prohlížečem, který uživatel používá. Obvykle se jedná o 256bitové šifrování. Pokud prohlížeč používaný uživatelem nepodporuje 256bitové šifrování, použije se 128bitová technologie v3. Šifrovaný přenos stránky tohoto webu lze rozpoznat podle symbolu klíče nebo zámku ve stavovém řádku prohlížeče.

Kromě šifrování SSL se používají technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích stran. Tato bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

Následující prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na používání našich webových stránek a informuje vás jako subjekt údajů z hlediska zákona o ochraně údajů a uživatele těchto webových stránek o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou individuální informace o osobních nebo faktických poměrech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby.

 

Google Web Fonts

Používáme Web Fonts společností Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba slouží k jednotnému a správnému zobrazování písem na našich stránkách. Za tímto účelem se váš prohlížeč připojí k serverům Google a načte požadovaná webová písma do mezipaměti vašeho prohlížeče, jakmile vyvoláte stránku na našem webu. Google se dozví, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy.

Právním základem pro používání webových písem Google je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem). Naším oprávněným zájmem je jednotná a správná prezentace písem na našem webu.

Více informací o Google Web Fonts a ochraně dat u Google obecně najdete na:

https://developers.google.com/fonts/faq

https://www.google.com/policies/privacy/ (zásady ochrany osobních údajů společnosti Google)

 

Kontakt

Máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím různých komunikačních kanálů jako je e-mail, telefon, poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Pokud nás kontaktujete, uložíme vaše údaje za účelem zpracování žádosti. Údaje nebudou předány třetím stranám. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR. Oprávněným zájmem je zde zpracování vašeho požadavku. Pokud nás kontaktujete za účelem uzavření smlouvy, právním základem je rovněž čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. Tyto údaje vymažeme, jakmile bude váš požadavek s konečnou platností objasněn, a za předpokladu, že neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávání v opačném případě.

 

Webové analýzy

Používáme služby pro sledování a analýzu webu. Jedná se o služby, které umožňují analýzu používání našich webových stránek. Tyto údaje používáme k vylepšení webu a k tomu, aby pro vás byla naše nabídka zajímavější. Právním základem pro používání nástrojů webové analýzy a souvisejícího zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování probíhá výhradně na základě vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat jednoduše zasláním zprávy do budoucna. Odvolání souhlasu pro budoucnost nemá vliv na zákonnost zpracování do odvolání.

 

Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. ("Google"), součástí Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají na počítači uživatele a umožňují analýzu používání webu uživatelem. Informace generované souborem cookie o používání této webové stránky (včetně IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Vaše IP adresa bude zpracována anonymně a zkrácena pomocí metody _anonymizeIp(), pokud na tyto webové stránky přistupujete z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Osobní odkaz tak může být vyloučen. Pokud jsou údaje shromážděné od uživatele osobně identifikovatelné, je toto okamžitě vyloučeno. Osobní údaje budou okamžitě vymazány.

Google použije tyto informace k vyhodnocení používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě webové stránky pro provozovatele webové stránky a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. Google může také předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nebude spojovat IP adresu uživatele s jinými daty Google.

Uživatelé mohou zabránit instalaci souborů cookie odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme, že v tomto případě uživatelé nemusí být schopni využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním tohoto webu uživatel souhlasí se zpracováním údajů o něm společností Google způsobem a k účelům uvedeným výše.

Stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de mohou uživatelé zabránit shromažďování a přenosu údajů souvisejících s používáním (včetně IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google. Kromě toho mohou uživatelé zabránit budoucímu shromažďování pomocí Google Analytics kliknutím na „Deaktivovat Google Analytics“. Budoucímu shromažďování údajů při návštěvě této webové stránky je zabráněno nastavením tzv. opt-out cookie. Další informace o Google Analytics a platných předpisech společnosti Google o ochraně údajů naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a ​​na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je podrobněji vysvětlena pod tímto odkazem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Tento web používá Google Universal Analytics. To umožňuje analýzu chování uživatelů napříč zařízeními. Vyhodnocení se provádí pomocí ID uživatele. Analýzu vašeho používání napříč zařízeními můžete deaktivovat ve svém zákaznickém účtu pod „Moje údaje“, „Osobní údaje“.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování probíhá výhradně na základě vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat jednoduše zasláním zprávy do budoucna. Odvolání souhlasu pro budoucnost nemá vliv na zákonnost zpracování do odvolání.